top of page
  • Writer's pictureHeta Tuominen

MoLeWe-kollektiivin esitykset Kasvatustieteen päivillä Oulussa

Updated: Nov 23, 2022

Kasvatustieteen päivät järjestetään Oulun yliopistolla 24.–25.11.2022. Teemana on moniäänisyys kasvatuksen muuttuvassa maailmassa.


Järjestämme jälleen Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmän, jonka ohjelma on tänäkin vuonna erittäin mielenkiintoinen ja runsas; teemaryhmässämme on 30 esitystä yhteensä seitsemässä sessiossa. Esitykset käsittelevät laajasti kasvatuspsykologiaan ja oppimistutkimukseen liittyviä aiheita, kuten oppimista, suoriutumista, motivaatiota ja hyvinvointia. Tänä vuonna teemaryhmässä korostuvia aiheita ovat esimerkiksi kouluun ja opiskeluun liittyvä hyvinvointi, temperamentti, perfektionismi, minäkäsitys ja kiinnostus sekä matematiikkaan liittyvät taidot, motivaatio ja tunteet. Esiteltävien tutkimusten kohderyhmät vaihtelevat varhaiskasvatuksesta työelämään asti.


Lämpimästi tervetuloa mukaan esittämään, kuuntelemaan ja keskustelemaan teemaryhmämme sessioihin! Konferenssin koko ohjelma löytyy Kasvatustieteen päivien sivuilta.


MoLeWe-kollektiivin tutkijat esittelevät Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmässä tuoreita tutkimustuloksiaan. Olemme koonneet alle tarkempia tietoja esityksistämme. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja!


Photo by moren hsu on Unsplash

Torstai 24.11. klo 13.00–14.30, Sessio 1 A: Perfektionismi (KTK125), pj. Heta Tuominen


Perfektionismi, kouluhyvinvointi ja temperamentti: Rinnakkaisia kehitysprosesseja ja ennusteita

Anna Rawlings, Anna Tapola, Heta Tuominen & Markku Niemivirta


Yliopisto-opiskelijoiden perfektionismi, opiskelustressi ja hallintakeinot pandemian aikana

Heta Tuominen, Riikka Hirvonen, Henriikka Juntunen, Jaana Viljaranta & Markku Niemivirta


Perfektionismi, motivaatio ja suhtautuminen virheisiin korkeakouluopiskelijoilla

Antti-Tuomas Pulkka, Heta Tuominen & Markku Niemivirta


Sukupuolierot nuorten perfektionistisissa taipumuksissa ja perfektionismiprofiileissa

Anna Kuusi, Heta Tuominen, Anna Widlund, Johan Korhonen & Markku Niemivirta


Torstai 24.11. klo 15.00–16.30, Sessio 2 A: Motivaatio, minäkäsitys ja hyvinvointi (KTK125), pj. Kukka-Maaria Polso


Tuen yhteys koulutukseen kiinnittymisen profiileihin lukiolaisilla

Fiia Söderholm, Jaana Viljaranta, Heta Tuominen, Kristiina Lappalainen & Leena Holopainen


Minäkäsitysprofiilien yhteys toisen asteen koulutusvalintoihin ja koulupudokkuusriskiin

Jaana Viljaranta, Kati Vasalampi, Ali Moazami Goodarzi, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus & Kaisa Aunola


Digitaalisen koulutyön motivaatioprofiilit yläkoulussa

Kukka-Maaria Polso, Heta Tuominen, Petri Ihantola & Markku Niemivirta


Kurssikohtaisen kiinnostuksen ja minäpystyvyyden muutokset ja ennusteet

Markku Niemivirta, Anna Tapola & Heta Tuominen


Perjantai 25.11. klo 8.30–10.00, Sessio 3: Metakognitio, itsesäätely ja ajattelutavat (KTK125), pj. Riikka Hirvonen


Oppilaiden itsesäätelyprofiilien yhteys temperamenttiin, motivaatioon ja suoriutumiseen yläkoulussa

Riikka Hirvonen & Noona Kiuru


Perjantai 25.11. klo 12.45–14.15, Sessio 4 A: Mathematics and emotions (KTK125), pj. Anna Widlund


Change and stability in mathematics motivation - Links with educational and emotional outcomes

Anna Widlund, Heta Tuominen & Johan Korhonen


Developmental trajectories of math anxiety and performance in lower secondary education

Johan Korhonen, Anna Widlund & Pekka Räsänen


Third graders’ emotions in mathematics – different raters, different perspectives

Riikka Mononen & Anna Tapola


Teemaryhmän järjestäjät


Heta Tuominen (UEF), Markku Niemivirta (UEF), Anna Rawlings (JYU), Anna Widlund (ÅA), Kukka-Maaria Polso (HY), Henriikka Juntunen (HY), Riikka Mononen (OY), Anna Kuusi (HY)
165 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page