top of page
  • Writer's pictureFiia & Hans

Ikkuna akateemiseen maailmaan

Vaikka olemme toimineet jo useamman vuoden väitöskirjatutkijoina, tuntuu akateeminen maailma ja siellä työskentely varsin monisyiseltä ja osin tuntemattomalta. Esimerkiksi professorien työ näyttäytyy ulospäin usein opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaamiselta, opetustyöltä ja tietenkin tutkimuksen tekemiseltä.

Erään Teams-palaverin alussa totesimmekin ääneen, että me väitöskirjatutkijat emme juurikaan tiedä, mitä kaikkea omien ohjaajiemme työnkuvaan kuuluu. Oma työhistoriamme peruskoulun opettajina herätti ajatuksen tet-jaksosta (tet = työelämään tutustuminen). Professori Jaana Viljaranta tarttui toiveeseemme konkreettisesti, ja niinpä sovimme syksylle yhteisen ajankohdan tet-jaksolle Joensuussa.

Kolmen päivän aikana pääsimme näkemään monenlaisia Jaanan työnkuvaan kuuluvia asioita, joista osa oli juuri niitä, joita oletimmekin, eli esimerkiksi luennointia sekä ohjausta monessa muodossa; mentorointia varhaisemmassa uravaiheessa olevalle tutkijalle, väitöskirjojen ohjausta ja gradujen ohjausta. Kiinnitimme erityisesti huomioita siihen, että ohjaajalla täytyy olla laajan sisällöllisen ja menetelmällisen tietämyksen ja asiantuntemuksen lisäksi erityisen paljon kykyä huomioida aloittelevat tutkijat mahdollisine epävarmuuksineen ja kysymyksineen. Muutaman päivän aikana huomasimme, että työhön kuului paljon odotettua enemmän myös hallinnollisia tehtäviä ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Kaikkein merkityksellisimpiä meille olivat keskustelut tutkijan urapoluista, työn mielekkyyttä lisäävistä ja toisaalta joskus myös heikentävistä asioista sekä akateemisesta maailmasta ylipäätään.

Pääsimme seuraaman muun muassa tohtoriohjelmamme KASVAn aloitusseminaaria uusille jatko-opiskelijoille, tohtorikoulun johtoryhmän kokousta, tutkimusrahoituksen hakemista, vertaisarviointia tieteellisiin lehtiin sekä tutkimukseen liittyviä palavereja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi työviikkoon kuului myös opettajille suunnatun koulutusvideon tekemistä yhteistyössä muiden Suomen opettajankoulutuksesta vastaavien yliopistojen ja AVIn kanssa sekä tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä ja oman tutkimuksen edistämistä. Luonnollisesti viikkoon (ainakin tällä viikolla 😊) kuului myös illallisia muiden kollegoiden kanssa, niin virallisempia kuin epävirallisempiakin. Kaikkein merkityksellisimpiä meille olivat keskustelut tutkijan urapoluista, työn mielekkyyttä lisäävistä ja toisaalta joskus myös heikentävistä asioista sekä akateemisesta maailmasta ylipäätään.

Suuri kiitos vielä Jaanalle kaikesta oman tietämyksen jakamisesta sekä erityisesti runsaasta ajallisesta panostamisesta meihin. Seuraavaksi saatamme suunnata Ouluun professori Riikka-Maija Monosen luokse, kiitos kutsusta! 😎

Fiia & Hans, innokkaat tettiläiset


200 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page