top of page
  • Writer's pictureRiikka Mononen

Kollektiivin workshop Joensuussa

Updated: May 12, 2022

Tutkimuskollektiivimme järjesti yhteistyössä Learning in Digitalized Society (UEF-DIGS) -tutkimusyhteisön kanssa menetelmä- ja kirjoitustyöpajan Joensuussa 20.–21.12.2021.

Kuva: Minna Ikävalko

Työpajaan kuului kaksi etäyhteydellä toteutettua alustusta, jotka olivat avoimia myös kaikille Itä-Suomen yliopistolaisille sekä Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen verkoston jäsenille. Alustuksissa professori Markku Niemivirta käsitteli muutoksen mallintamista ja Zotero-viitteiden-hallintaohjelman käyttöä. Paikalla olleiden lisäksi osallistujia oli ympäri Suomen. Muutoksen mallintaminen on keskeisessä asemassa mm. useiden kollektiivin jäsenten väitöskirjaprojekteissa ja havainnollinen alustus tarjosi vankkaa tietopohjaa menetelmien opiskelun tueksi. Zotero koettiin hyväksi työkaluksi yhteis-kirjoittamisessa, sillä kirjoittajat voivat koota esimerkiksi tiettyyn käsikirjoitukseen liittyvät lähteet yhteiseen Zotero-kansioon ja muokata jaettua dokumenttia yhdessä (esim. Google Docs).

Yhteistyöstä voimaa

Kollektiivin jäsenet tekevät paljon yhteistä tutkimusta, joiden tiimoilta päästiin käymään mielenkiintoisia keskusteluja. Väitöskirjatutkijoilla oli mahdollisuus käydä läpi ohjaajiensa kanssa tutkimuksiinsa liittyviä menetelmällisiä ja sisällöllisiä asioita, yhteiskirjoittaa ja suunnitella tulevaa vuotta.


Lisäksi päivien aikana keskusteltiin työhyvinvoinnista, myös akateemisen uran eri vaiheissa olevien näkökulmista. Oli mukavaa tutustua toisiimme paremmin ja oppia, miten erilaisia polkuja pitkin olemme päätyneet motivaation ja oppimisen tutkimuksen pariin. Totesimme kollektiivimme tarjoavan hyvän tukiverkoston niin juniori- kuin senioritutkijoillekin, mikä on ollut erityisen tärkeää nyt korona-aikana.

Kuva: Riikka Mononen

Aikaa jäi myös virkistäytymiseen ja lumisen Joensuun ihasteluun purevassa pakkassäässä. Työpajan päätteeksi nautimme erinomaisen joululounaan Teatteriravintolassa.


Tähän oli hyvä päättää vuosi 2021. Kiitokset kaikille osallistujille sekä paikan päällä että etänä!

Kuva: Kukka-Maaria Polso

Mukana olivat Fiia, Hans, Henriikka, Heta, Jaana, Kukka, Make, Minna, Riikka H. ja Riikka M.


Kirjoittajat: Kukka, Henriikka & Riikka M.


127 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page