top of page
  • Writer's pictureHeta Tuominen

MoLeWe-esitykset Kasvatustieteen päivillä 2023

Updated: Nov 27, 2023

Kasvatustieteen päivät järjestetään Åbo Akademissa, Vaasassa 23.–24.11.2023. Teemana on Koulutus ja tutkimus yhteiskunnassa – yhteiskunta koulutuksessa ja tutkimuksessa, ja se korostaa erityisesti hyvinvointia, toivoa, koulutusta ja osallisuutta. Järjestämme jälleen Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmän, jonka ohjelma on tänäkin vuonna erittäin mielenkiintoinen ja runsas; teemaryhmässämme on 29 esitystä yhteensä kahdeksassa sessiossa ja lisäksi kaksi posteria. Esitykset käsittelevät laajasti kasvatuspsykologiaan ja oppimistutkimukseen liittyviä aiheita, kuten oppimista, suoriutumista, motivaatiota ja hyvinvointia. Tänä vuonna teemaryhmässä korostuvia aiheita ovat esimerkiksi motivaatio ja koulutusvalinnat, matematiikan motivaatio ja matematiikka-ahdistus, lukutaito, oppilaan ja opettajan kohtaaminen, kouluun ja opiskeluun liittyvä hyvinvointi, hyvinvoinnin tuki, perfektionismi ja opettajien motivaatio ja hyvinvointi. Esiteltävien tutkimusten kohderyhmät vaihtelevat varhaiskasvatuksesta työelämään asti.


Lämpimästi tervetuloa mukaan esittämään, kuuntelemaan ja keskustelemaan teemaryhmämme sessioihin! Konferenssin ohjelma löytyy Kasvatustieteen päivien sivuilta.


MoLeWe-kollektiivin tutkijat esittelevät Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmässä tuoreita tutkimustuloksiaan. Olemme koonneet alle tarkempia tietoja esityksistämme. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja!Torstai 23.11. klo 12.45–14.15, Huone B624, Sessio 1a: Math anxiety and task interest


Students’ patterns of math anxiety, enjoyment, boredom and performance — relation to well-being

Alina Pavlova, Johan Korhonen, Hanna Järvenoja & Riikka Mononen


The interplay between interest, competence perceptions, and achievement during tasks and over time

Katariina Nuutila


Torstai 23.11. klo 12.45–14.15, Huone B625, Sessio 1b: Motivaatio ja perfektionismi toisella asteella ja korkeakoulussa


Perfektionismi lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa: Erot koulutusten ja sukupuolten välillä

Anna Kuusi, Heta Tuominen & Markku Niemivirta


Yliopisto-opiskelijoiden motivaatioprofiilien pysyvyys ja yhteydet perfektionismiin ja hyvinvointiin

Henriikka Juntunen, Heta Tuominen, Riikka Hirvonen, Jaana Viljaranta, Auli Toom & Markku Niemivirta


Motivaatio ja käsitys itsestään oppijana korkeakouluopiskelijoilla

Antti-Tuomas Pulkka


Torstai 23.11. klo 14.45–16.15, Huone B624, Sessio 2a: Motivaatio ja matematiikka-ahdistus peruskoulussa


Motivationaaliset profiilit alakoulussa: Pysyvyys ja muutos, ennustajia ja yhteyksiä osaamiseen

Anna Rawlings, Kaisa Aunola, Tuire Koponen, Anna-Maija Poikkeus, Marja-Kristiina Lerkkanen & Kati Vasalampi


Matematiikan minäpystyvyyden ja koeahdistuksen muutos ja vastavuoroisuus yksin- ja yhteisopetuksessa

Hans Lehikoinen, Pertti Väisänen, Sari Havu-Nuutinen, Kristiina Lappalainen & Markku Niemivirta


Kiinnostuksen, matematiikka-ahdistuksen ja työmuistin yhteys laskusujuvuuteen neljännellä luokalla

Anna Tapola, Johan Korhonen & Riikka Mononen


Torstai 23.11. klo 14.45–16.15, Huone B625, Sessio 2b: Hyvinvointi toisella asteella ja korkeakoulussa


Opiskelu-uupumuksen arviointi BAT-mittarilla: Toimivuus toisella asteella ja yliopistossa

Heta Tuominen & Markku Niemivirta


Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointi ja sen muutokset koronapandemian aikana

Markku Niemivirta & Heta Tuominen


Torstai 23.11. klo 14.45–16.15, Posterisessio


Metodologisia ratkaisuja iFeelMath-interventiotutkimuksessa

Riikka Mononen, Pinja Jylänki, Katja Sutela, Anna Tapola & Johan Korhonen


Perjantai 24.11. klo 9.30–11.00, Huone B624, Sessio 3a: Oppilaan ja opettajan kohtaaminen, tarjottu tuki ja opettajan pedagoginen säätely


Oppilaiden kouluinnon ja -uupumuksen profiilit: erot minäpystyvyydessä ja hyvinvoinnin tuessa

Anni Holmström, Heta Tuominen, Miia Laasanen & Marjaana Veermans


Perjantai 24.11. klo 9.30–11.00, Huone B625, Sessio 3b: Lukutaito, motivaatio ja toisen asteen valinnat


Yhdeksäsluokkalaisten motivaation pysyvyys ja muutokset toisen asteen valintojen selittäjinä

Kukka-Maaria Polso, Heta Tuominen, Petri Ihantola & Markku Niemivirta


Perjantai 24.11. klo 14.15–15.00, Keynote 3, Akademisalen


Well-being and learning

Johan Korhonen


Teemaryhmän vastuuhenkilöt


Heta Tuominen, Itä-Suomen yliopisto; Markku Niemivirta, Itä-Suomen yliopisto; Henriikka Juntunen, Itä-Suomen yliopisto; Kukka-Maaria Polso, Helsingin yliopisto; Riikka Mononen, Oulun yliopisto; Anna Rawlings, Itä-Suomen yliopisto; Katariina Nuutila, Helsingin yliopisto; Anna Kuusi, Itä-Suomen yliopisto; Anni Holmström, Turun yliopisto


Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page