top of page
  • Writer's pictureHeta Tuominen

MoLeWe-kollektiivin esitykset Kasvatustieteen päivillä

Kasvatustieteen päivät järjestetään etäkonferenssina 25.–26.11.2021. Teemana on Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö. Järjestämämme Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmän ohjelma on jälleen erittäin mielenkiintoinen ja tänä vuonna entistäkin runsaampi; teemaryhmässä on peräti 36 esitystä yhdeksässä sessiossa. Esitykset käsittelevät laajasti kasvatuspsykologiaan ja oppimistutkimukseen liittyviä aiheita, kuten oppimista, suoriutumista, motivaatiota ja hyvinvointia. Tänä vuonna teemaryhmässä korostuvia aiheita ovat erityisesti luku- ja matemaattiset taidot sekä niihin liittyvä motivaatio, oppilaiden hyvinvoinnin riskitekijät ja sosiaaliset tukitekijät sekä opettajien hyvinvointi.


Lämpimästi tervetuloa mukaan esittämään, kuuntelemaan ja keskustelemaan teemaryhmämme sessioihin! Konferenssin ohjelma ja esitysten tiivistelmät löytyvät Kasvatustieteen päivien sivuilta.

Olemme koonneet alle tarkempia tietoja esityksistämme.

MoLeWe-kollektiivin tutkijat esittelevät Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmässä tuoreita tutkimustuloksiaan. Olemme koonneet alle tarkempia tietoja näistä esityksistä. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja!Torstai 25.11. klo 12.45–14.15, Sessio 1H: Minäkäsitykset, tavoitteet, motivaatio

Matematiikan yhteisopettajuus ja luokan tavoiterakenteet Hans Lehikoinen & Markku Niemivirta

Yläkoululaisten oppiainearvostus-minäkäsitysprofiilien yhteys tavoiteorientaatioihin ja menestykseen osaamistesteissä Kukka-Maaria Polso, Heta Tuominen, Petri Ihantola & Markku Niemivirta

Oppilaan itsesäätelyn minäpystyvyys koulunkäyntiä tukemassa käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien näkökulma huomioiden Minna Ikävalko, Erkko Sointu & Jaana Viljaranta

VR-lasien opetuskäytön yhteydet oppimiseen, motivaatioon ja virhetuntemuksiin Antti-Tuomas Pulkka, Mikko Salminen & Pasi Leskinen


Torstai 25.11. klo 14.30–16.30, Sessio 2H: Hyvinvoinnin sosiaaliset tukitekijät

Opettajan ja oppilaan yksilöllisten piirteiden yhteydet opettaja-oppilas-vuorovaikutukseen Jaana Viljaranta, Kati Virtanen, Eija Räikkönen, Eija Pakarinen & Marja-Kristiina Lerkkanen

Saadun tuen ja opiskeluvaikeuksien rooli koulu-uupumuksen kehityksessä lukiossa Fiia Söderholm, Kristiina Lappalainen, Leena Holopainen & Jaana Viljaranta


Torstai 25.11. klo 14.30–16.30, Sessio 2I: Matematiikka ja motivaatio

Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit: Pysyvyys ja muutokset ensimmäisten kouluvuosien aikana Heta Tuominen, Markku Niemivirta, Johan Korhonen, Kristine Tveiten & Riikka Mononen

Matematiikan motivaation muutos ja yhteys osaamiseen kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana Markku Niemivirta, Anna Tapola, Heta Tuominen & Jaana Viljaranta

Tunteet ja taidot matematiikassa – Akateemisten tunteiden ja aritmeettisten taitojen kehitys ja keskinäiset yhteydet ensimmäisinä kouluvuosina Anna Rawlings, Markku Niemivirta, Johan Korhonen, Marcus Lindskog, Heta Tuominen & Riikka Mononen

Reciprocal effects of mathematics performance, school engagement, and burnout during adolescence Anna Widlund, Heta Tuominen & Johan Korhonen


Perjantai 26.11. klo 12.30–14.30, Sessio 4F: Hyvinvoinnin riskitekijät

Nuorten perfektionismiprofiilit ja niiden yhteys hyvinvointiin Anna Kuusi, Heta Tuominen, Anna Widlund, Johan Korhonen, Petri Ihantola & Markku Niemivirta

Yliopisto-opiskelijoiden motivaatio, etäopetuskokemukset ja hyvinvointi COVID-pandemian aikana Henriikka Juntunen, Heta Tuominen, Jaana Viljaranta, Riikka Hirvonen, Auli Toom & Markku Niemivirta


Teemaryhmän järjestäjät


Heta Tuominen, Markku Niemivirta, Anna Rawlings, Katariina Nuutila, Anna Widlund, Antti-Tuomas Pulkka, Anna Kuusi, Henriikka Juntunen, Jaana Viljaranta ja Anna Tapola


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page