top of page
  • Writer's pictureAnna Rawlings

Pelkoa vai iloa matikassa? – Fear or joy in math?


Kirjoitimme Riikka Monosen kanssa yleistajuisesti lasten matematiikan oppimiseen liittyvistä tekijöistä, joita Riikan luotsaamassa iSeeNumbers -hankkeessa tutkimme. Itselläni työn alla matematiikan oppimisen ilon ja tylsyyden sekä matematiikka-ahdistuksen ilmeneminen, kehittyminen ja yhteydet matematiikan minäkäsitykseen ja matematiikassa pärjäämiseen kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tärkeää, kiinnostavaa, vasta vähän tutkittua – tervetuloa tutustumaan!


Riikka Mononen and I have written in a non-technical way about factors related to children’s mathematics learning that we study in Riikka’s iSeeNumbers project. I am currently focusing on mathematics enjoyment, boredom, and anxiety, examining their levels, interrelationships, and connections with mathematics self-concept and achievement over the course of the first three school years. Important, interesting, and as yet little researched – have a read, the text is available in Finnish, English, and Norwegian!

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page